Strona Główna Themes Artykuły Themes Download Themes Forum Themes Linki Themes Kategorie NewsówGrudzień 11 2018 00:42:41
blankNawigacjablank
blank Strona Główna
Artykuły
Download
FAQ
Forum
Linki
Kategorie Newsów
Kontakt
Galeria
Szukaj
blank
blankblankblank
blankOnlineblank
blank Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 10
Najnowszy Użytkownik: Corpoo65
blank
blankblankblank
blankWitamyblank
blank

Wszystkich mieszkańców Miasta Słupska i Powiatu na stronie internetowej Stowarzyszenia Bezpiecznego Regionu Słupskiego. Zachęcamy do współpracy i udziału w Naszych działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Zarząd i Członkowie Stowarzyszenia - Zapraszamy.

Nasz adres:

76-200 Słupsk,
Aleja Henryka Sienkiewicza 7/28
telefon:0-573-328-331
e-mail:brslupsk@vp.pl

Nasze dane rejestrowe:

NIP:839-26-46-881;
Regon:771240589;
KRS:0000022130

Numer rachunku bankowego:78 2030 0045 1110 0000 0402 7790 BGŻ o/Słupsk
blank
blankblankblank
blankBEZPIECZEŃSTWO SENIORAblank
blank
W dniu 11 kwietnia 2016 roku w Słupsku w Klubie Emka odbyło się spotkanie z seniorami, mieszkańcami Spółdzielni Mieszkaniowych „Dom nad Słupią” i „Czyn”.
Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie „Bezpieczny Region Słupski” wraz z przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowych „Dom nad Słupią” i „Czyn” przy udziale słupskiej policji.
Tematem spotkania były nagminne przypadki oszustw starszych osób poprzez wyłudzanie znacznych kwot pieniędzy przez podszywających się za wnuczka, policjanta, funkcjonariusza CBŚ itp.
Na spotkanie przybyło 30 osób zainteresowanych problemem. Wysłuchali prelekcji poświęconych odpowiedniemu zachowaniu się, aby nie stać się ofiarą przestępstwa – oszustwa.
Prelekcje zostały przeprowadzone przez komisarz Elżbietę Rychert z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Słupsku oraz Justynę Jackiewicz ze Stowarzyszenia „Bezpieczny Region Słupski”.
Uczestnicy spotkania wysłuchali porad z dużym zainteresowaniem, a swoje wątpliwości rozwikłali poprzez zadawanie pytań, otrzymując zadowalające odpowiedzi.
Spotkanie cieszyło się zainteresowaniem i dlatego też tego typu spotkania będą powtarzane przez Stowarzyszenia.

bullet Dodane przez admin dnia kwiecień 13 2016 00:00:000 Komentarzy ˇ 362 Czytań - Drukuj
blankV EDYCJA BADAŃ POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW SŁUPSKAblank
blank
W Auli Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku odbyła się debata społeczna połączona z prezentacją wyników projektu badawczego dotyczącego "Poczucia bezpieczeństwa publicznego i oceny działań Policji w percepcji mieszkańców Słupska" - V edycja. W debacie udział wzięli mieszkańcy Słupska, przedstawiciele władz miasta,podmiotów działających na polu bezpieczeństwa,przedstawiciele organizacji pozarządowych,studenci Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego AP w Słupsku,policjanci z Komendy Miejskiej w Słupsku, Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku.
Projekt ten był już realizowany w latach 2006, 2007, 2008 i 2012. Partnerami tych badań są Komenda Miejska Policji w Słupsku, której Akademia Pomorska w Słupsku, Stowarzyszenie Bezpieczny Region Słupski, a patronat honorowy sprawowało Miasto Słupsk, które przekazało większość środków finansowych. Koordynatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Bezpieczny Region Słupski.

Zachęcamy do poczytania nw. linków:
http://www.slupsk.policja.gov.pl/serwis681.php
https://www.pomorska.policja.gov.pl/serwis.php

Image and video hosting by TinyPicbullet Dodane przez admin dnia marzec 21 2016 00:00:000 Komentarzy ˇ 1287 Czytań - Drukuj
blankNIEODPŁATNA POMOC PRAWNAblank
blank
NA TERENIE MIASTA SŁUPSK I POWIATU SŁUPSKIEGO FUNKCJONUJĄ PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ.
W ZAŁĄCZENIU WYKAZ PUNKTÓW WRAZ Z INSTRUKCJĄ KORZYSTANIA Z POMOCY.
ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z TEGO RODZAJU POMOCY PRAWNEJ.

Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic

bullet Dodane przez admin dnia luty 19 2016 00:00:000 Komentarzy ˇ 418 Czytań - Drukuj
blankFinał I Olimpiady Wiedzy o Obronności i Bezpieczeństwie Państwa w Akademii Pomorskiej w Słupskublank
blank
Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku przy współpracy ze Słupską Szkołą Policji w Słupsku zorganizował I Olimpiadę Wiedzy o Obronności i Bezpieczeństwie Państwa.
Partnerzy przedsięwzięcia:
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej,
Departament Wychowania i Promocji Obronności MON,
Urząd Morski w Słupsku,
Stowarzyszenie Bezpieczny Region Słupski
Nagrodę Prezesa Stowarzyszenia otrzymał indywidualnie za zajęcie III miejsca Radosław Zimoch, opiekun Łukasz Kowalski z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie, województwo pomorskie.
Czytaj też:
http://www.apsl.edu.pl/aktualnosci.php?a=4423-fina-i-olimpiady-wiedzy-o-obronnoci-i-bezpieczestwie-pastwa-w-ap#left_s

Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic

bullet Dodane przez admin dnia marzec 22 2015 00:00:001 Komentarzy ˇ 554 Czytań - Drukuj
blankHISTORIA STOWARZYSZENIA BEZPIECZNY REGION SŁUPSKI blank
blank
Historia powołania Stowarzyszenia „Bezpieczny Region Słupski”

W dniu 28.08.1998 roku odbyło się spotkanie z Prezydentem Miasta Słupska na czele, przedstawicielami policji, kościoła oraz różnych instytucji z działającym przy Radzie Miasta Słupska Zespołem „Bezpieczne Miasto”.
Na spotkaniu tym padła propozycja ze strony ówczesnego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Słupsku powołania na bazie działającego już Zespołu, Stowarzyszenia pod nazwą „Bezpieczne Miasto”.
Inicjatywę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Słupsku w szerokiej dyskusji poparł Prezydent Miasta Słupska oraz pozostali uczestnicy zebrania.
Ustalono, że należy powołać tymczasowy Zarząd Stowarzyszenia, który przyjmie nazwę „Bezpieczny Słupsk”. Zarząd opracuje statut stowarzyszenia, zgłosi je do zarejestrowania oraz zwoła Zjazd organizacji w celu zatwierdzenia statutu i wyboru formalnych już władz.
Ostatecznie podczas zebrania, w którym uczestniczyło 35 osób wyłoniono Komitet Założycielski.
Komitet Założycielski 11 września 1998 r. złożył do Sądu Wojewódzkiego w Słupsku wniosek o wpisanie Stowarzyszenia do rejestru stowarzyszeń. Sąd Wojewódzki dnia 18 września 1998 r. na mocy Postanowienia postanowił wpisać do rejestru stowarzyszeń Stowarzyszenie pod nazwą „Bezpieczny Słupsk”.
W dniu 21 grudnia 1998 r. zwołane zostało Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na którym wybrano władze Stowarzyszenia.

Powołano do pracy w organizacji 3 zespoły problemowe:
Zespół ds. bezpieczeństwa w ruchu drogowym i komunikacyjnym,
Zespół ds. rozwiązywania problemów w sprawach nieletnich i patologii społecznych,
Zespół ds. integracyjno – informacyjnych.

Dnia 19 stycznia 1999 r. Sąd Okręgowy w Słupsku wydał Postanowienie o dokonaniu wpisu w rejestrze stowarzyszeń Stowarzyszenia „Bezpieczny Słupsk” z siedzibą w Słupsku Al. Sienkiewicza 7/28.
Podstawowym zadaniem statutowym Stowarzyszenia jest profilaktyka w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej.
Obszarem działania Stowarzyszenia „Bezpieczne Miasto” było miasto Słupsk.
Dnia 27 marca 2001 r. na Walnym Zgromadzeniu Członków dokonano zmiany nazwy organizacji na Stowarzyszenie „Bezpieczny Region Słupski” i poszerzono rejon działania na Powiat Słupski.
Dnia 04.03.2003 roku na inauguracyjnym spotkaniu, które odbyło się w Urzędzie Miejskim w Słupsku została powołana Rada Patronacka w skład której weszli Prezydent Miasta Słupska, Starosta Powiatu Słupskiego, Burmistrz Miasta i Gminy Kępice, Wójt Gminy Kobylnica oraz Wójt Gminy Dębnica Kaszubska.
Zadaniem Rady Patronackiej zgodnie ze statutem jest wspieranie działań Stowarzyszenia, proponowanie kierunków działania, inicjowanie przedsięwzięć oraz kreowanie wizerunku Stowarzyszenia i jego działań w społeczeństwie i grupach społecznych.
Dnia 30 marca 2001 r. Rada Gminy Dębnica Kaszubska przyjęła uchwałę o przystąpienie Gminy do Stowarzyszenia „Bezpieczny Region Słupski”
Podobną uchwałę 27 sierpnia 2001 r. podjęła Rada Gminy Kobylnica, 29 sierpnia 2001 r. Rada Miejska w Kępicach oraz 11 marca 2005 r. Rada Gminy Ustka.
Natomiast w dniu 11.04.2003 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Zarządem Powiatu Słupskiego, a Stowarzyszeniem „Bezpieczny Region Słupski” o przystąpieniu do organizacji na prawach członka wspierającego.
Ponadto w następstwie tego Rada Miejska w Słupsku, Rada Powiatu Słupskiego i Rada Gminy Kobylnica podjęły stosowne uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w tym również Stowarzyszeniem „Bezpieczny Region Słupski”.
Programy te określają cele, zasady oraz formy współpracy Gmin i Powiatu z organizacjami pozarządowymi.
W okresie dotychczasowej działalności Stowarzyszenie „Bezpieczny Region Słupski” starało się realizować zadania zgodnie ze statutem i corocznym planem pracy organizacji. Środki na realizację zadań pozyskiwano z różnych źródeł początkowo w formie wsparcia finansowego a po wprowadzeniu w 2003 roku ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w drodze ogłaszanych konkursów i ofert. Każdego roku z realizacji zadań sporządzano tzw. „Raport Roczny”- sprawozdanie merytoryczne i finansowe, który przesyłano do zapoznania członkom Rady Patronackiej.
Stowarzyszenie za swą działalność otrzymało od władz rządowych, samorządowych, policji oraz innych podmiotów dyplomy i podziękowania. Znaczący dyplom organizacja otrzymała 19 lutego 2001 roku za zdobycie wyróżnienia w II Edycji Konkursu o Nagrodę Hetmana ufundowanej przez Fundację Na Rzecz Bezpieczeństwa Obywatelskiego G-7 w Poznaniu.
W 2013 roku Wojewoda Pomorski przyznał nagrodę za I miejsce w realizacji programu profilaktycznego „Na drodze do bezpieczeństwa” za autorski program Stowarzyszenia „Tak jest Bezpieczniej”.
Należy też podkreślić, że działalność Stowarzyszenia i dobra współpraca z władzami samorządowymi miasta Słupska niewątpliwie wpłynęła na fakt czterokrotnego udziału w programie „Bezpieczna Polska”, „Bezpieczne Miasto”, Bezpieczna Gmina”. Miasto Słupsk za każdym razem znalazło się w finale i otrzymało wyróżnienie.

bullet Dodane przez admin dnia marzec 20 2014 00:00:000 Komentarzy ˇ 708 Czytań - Drukuj
blankPIERWSZE MIEJSCE NAGRODA WOJEWODY POMORSKIEGO DLA STOWARZYSZENIAblank
blank
Stowarzyszenie Bezpieczny Region Słupski zostało zwycięzcą drugiej edycji konkursu Wojewody Pomorskiego „Na Drodze do Bezpieczeństwa”. Podczas uroczystej gali w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim wojewoda pomorski Ryszard Stachurski wręczył dla Stowarzyszenia nagrodę ufundowaną przez partnera i sponsora akcji Grupę Lotos.
Nagrodzony program Stowarzyszenia to "Z nami bezpieczniej - Elementarz wychowania drogowego".

Zajęcia skierowane są do dzieci w grupach wiekowych 5/6/7 lat. Mają na celu przedstawienie podstawowych zasad poruszania się po chodniku, drodze i innych miejscach związanych z ruchem drogowym.
Podczas zajęć oddziały przedszkolne i szkolne otrzymuję od Stowarzyszenia chusty odblaskowe, natomiast pociechy dostają broszurki - malowanki pt. "Z nami bezpieczniej część 1 i Tak jest bezpieczniej część 2" , które posiadają rysunki i treści pouczające, a także wiersze o bezpieczeństwie w ruchu drogowym autorstwa Pani Anny Boguszewskiej.
Program wdrożono do użytku dzięki dofinansowaniu Miasta Słupsk, Starosty Słupskiego, Gminy Kobylnica i Kępice oraz środkom finansowym Stowarzyszenia. Duży wkład w przygotowanie wnieśli członkowie Stowarzyszenia oraz wolontariusze.
Dziękujemy za pomoc na rzecz dzieci, które dzięki temu będą bezpieczniejsze na drodze.
Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic

bullet Dodane przez admin dnia grudzień 12 2013 00:00:000 Komentarzy ˇ 791 Czytań - Drukuj
blankBEZPIECZNY SENIORblank
blank
Stowarzyszenie Bezpieczny Region Słupski i policjanci Komendy Miejskiej Policji w Słupsku skierowali do seniorów Miasta Słupska, Gminy Kobylnica i Gminy Kępice materiał edukacyjny pt. "BEZPIECZNY SENIOR".
W ostatnim czasie pewna grupa ludzi wykorzystując podeszły wiek mieszkańców doprowadzała ich do rozporządzania swoim mieniem wbrew ich woli tj., dokonywała oszustw na tzw. "wnuczka" itp.
Akcja ma na celu przestrzeganie starszych mieszkańców o tym, jak nie stać się ofiarą przestępstwa.

Image and video hosting by TinyPic


bullet Dodane przez admin dnia maj 09 2013 00:00:000 Komentarzy ˇ 677 Czytań - Drukuj
blankLogowanieblank
blank
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
blank
blankblankblank
blankShoutboxblank
blank
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.
blank
blankblankblank
nav-left nav

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie